ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

тип джобни филтри, самопочистващисе със сгъстен въздух / хоризонталноизпълнение / за вертикален монтаж

ТДФ-Х. И. Н

Приложение-прахоулавяне от силози, бункери, възли на пресипка, пълнене и разтоварване, единични или група машини, както и друго подобно прахоотделящо оборудване, чрез локални или централни аспирации с изнесен вентилатор.

Модели : - от ТДФ- 4 . И. Н. до - ТДФ-10. И. Н.

Модификации:

Модификация 1

 

         

                             ТДФ- 6. И. Н                                                                                               ТДФ-3/4/.И. Н.

За вътрешен или външен монтаж, директно върху прахоотделящото оборудване ,чрез основен фланец.

Модификация 2

За вътрешен или външен монтаж. Филтърният модул /Модификация 1/ се монтира върху стойка с бункер и събирателен съд за прах. Свързване с прахоотделящото оборудване -чрез гъвкав или твърд аспирационен въздуховод.
Моделите ТДФ- 4. И. Н. и ТДФ- 6. И. Н. /Модификация 1/ са подходящи за дробилно, мелнично, смесително, сепараторно и друго подобно оборудване във фуражната, зърнопреработвателната, хранително- вкусовата и др. сектори от леката промишленост.

Общи технически данни:

  • обработван дебит ..................................................................................................  до 5000куб.м./час
  • филтърна площ ...................................................................................................... 4 до 10 кв.м.
  • захранващо напрежение на контролера ................................................................. 220/50 Вол./Хц.
  • налягане на сгъстения въздух ................................................................................. 5-6 Бар.
  • степен на пречистване ............................................................................................ над 99.5%
  • максимална входяща концентрация на прах ............................................................ 50 гр./ куб.м.

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET