ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

тип джобни филтри, самопочистващи се със сгъстен въздух

ТДФ-Х.И

ПРИЛОЖЕНИЕ

за различни технологични процеси чрез:

  • локална аспирация с изнесен вентилатор от единично прахоотделящо оборудване
  • централна аспирация с изнесен вентилатор от група прахоотделящо оборудване.

МОДЕЛИ:- от ТДФ-6И до ТДФ-З00И

МОДИФИКАЦИИ:

Модификация 1

 

За вътрешен или външен монтаж, директно върху прахоотделящото оборудване, чрез основен фланец.

Модификация 2

 
За вътрешен или външен монтаж. Филтърният модул /Модификация 1/ се монтира върху стойка с бункер и събирателен съд за прах. Свързване с прахоотделящото оборудване - чрез гъвкав или твърд аспирационен въздуховод.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • обработван дебит ................................................................... 1000 до 54000 куб.м./час
  • филтърна площ ....................................................................... 6 до 300 кв.м.
  • захранващо напрежение на контролера .................................. 220/50 Вол./Хц.
  • налягане на сгъстения въздух ................................................. 5-6 Бар.
  • степен на пречистване  ........................................................... над 99.5 %
  • максимална входяща концентрация на прах ............................ 50 гр./куб.м.

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET