ВАКУУМНА МАСА - за улавяне и филтриране на прах и вредности при почистване на компютри, електронни елементи, почистване и пълнене на тонер-касети и други подобни процеси.

Съоръжението е с вграден вентилатор и управлението му може да бъде конвенционално /пускател/ или инверторно /честотен преобразовател/.
 
 
 
 
 
 

Маса с инверторно управление.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


  • обработван дебит ........................................................... до 4500 куб.м./ч.
  • клас на филтрация ......................................................... Н13 /или по изискване/

 

ФИЛТЪРНА СЕКЦИЯ ОТ ПАТРОНИ С АКТИВЕН ВЪГЛЕН

За пречистване /улавяне и неутрализация/ на вентилационен или аспирационен въздух от неприятни миризми, отровни вещества, ЛОС /летливи органични съединения/ в бои и разтворители, различни въглеводороди, оксиди, диоксиди, токсини и други вредни вещества на молекулярно ниво.

       

   

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • обработван дебит ... куб.м./ч. /по задание/
  • филтърни патрони - регенерируеми /гранулите от активен въглен могат да се подменят/
 

Джобен филтър с вграден вентилатор и допълнителна филтърна касета (ХЕПА филтър) - за улавяне на прах при трошене и смилане на скалисти проби в лабораторни условия и връщане на филтрирания въздух обратно в помещението.

   

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • Дебит ........................................................... 700 куб.м./ч.
  • Степен на филтрация ................................... над 99,95%

 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УЛАВЯНЕ И ФИЛТРИРАНЕ НА МАСЛЕНИ ПАРИ, МЪГЛИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ВРЕДНОСТИ.

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET