ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

тип патронни филтри, самопочистващисе със сгъстен въздух

ФП-Х.И

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За прахоулавяне от възли, съоръжения,единични или група машини и друго прахоотделящо оборудване, във всички области на промишлеността. Използват се като крайна степен на пречистване в локални и централни аспирационни инсталации с изнесен вентилатор.

МОДЕЛИ:

от ФП-10И до ФП-260И

МОДИФИКАЦИИ:

 

Модификация 0

 

 

 Модификация 0 / Ех / изпълнение

   

 

За вътрешен или външен монтаж, директно върху прахоотделящото оборудване /бункери, силози и др./, чрез основен фланец - изход към атмосферата.

Модификация 1

За вътрешен или външен монтаж, директно върху прахоотделящото оборудване /бункери, силози и др./, чрез основен фланец - изход чрез въздуховод към изнесен смукателен вентилатор в атмосферата.

Модификация 2

 
 
За вътрешен или външен монтаж, в близост до прахоотделящото оборудване. Свързване с него- чрез гъвкав или твърд въздуховод.

Модификация З

Филтърният модул /Модификация 1/ е монтиран върху стойка с бункер и събирателен съд за прах, за вътрешен или външен монтаж.

 

 

   

Всеки филтърен модул е комплектован със система за самопочистване /регенерация/ със сгъстен въздух и блок за управление /контролер/, с или без вграден Делта-П модул.

 
система за самопочистване                                                                       блок за управление
.

ФП-200И

   

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • обработван дебит ..................................................................................... 1500 до 18 000 куб.м./ч.
  • филтърна площ ......................................................................................... от 40 до 260 кв.м.
  • захранващо напрежение на контролера .................................................... 220/50 Вол./Хц.
  • налягане на сгъстеният въздух .................................................................. 5-6 Бар.
  • степен на пречистване .............................................................................. над 99.9 %
  • макс. входяща концентрация ..................................................................... 30 гр./куб.м.
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET