ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

тип патронни филтри, самопочистващисе със сгъстен въздух и вграден вентилатор

ФП-В- Х. И

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- за прахоулавяне от възли, съоръжения, единични или група машини и друго пхрахоотделящо оборудване, във всички области на промишлеността. Използват се като крайна степен на пречистване в локални и централни аспирационни инсталации. Вграденият в корпуса вентилатор, позволява разполагане на прахоуловителя на по-малка площ.

СЪСТАВНИ ЧАСТИ:

1. Филтърен модул със система за самопочистване със сгъстен въздух, блок за управление/ контролер / със или без Делта-П модул и вграден вентилатор.

 

 

 

 

2. Стойка с бункер и събирателен съд за прах
 

 

3. Предпазен /шумозаглушителен/ капак с изходяща регулируема решетка- ОПЦИЯ

МОДЕЛИ:

от ФП-В-40 И- до ФП-В-160 И.

 

 

    

    

    

 

 

МОДИФИКАЦИИ:

Модификация 1

За вътрешен монтаж- филтърният модул се монтира директно върху прахоотделящото оборудване - с или без ОПЦИЯ

Модификация 2

За вътрешен монтаж - в близост до прахоотделящото оборудване - с или без ОПЦИЯ

Модификация З

Филтърният модул е монтиран върху стойка с бункер и събирателен съд за прах -с или без ОПЦИЯ

За всички модификации, при външен монтаж - с ОПЦИЯ

МОДЕЛИТЕ:

ФП-В-80И, 100И, 130И и 160И са предназначени предимно за аспирация от маси за плазмено рязане.

 

ФП-В-100И

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • обработван дебит .................................................................................... до 10500куб.м./ч.
  • филтърна площ ....................................................................................... от 40 до 160кв.м.
  • захранващо напрежение на контролера .................................................. 220/50 Вол./Хц.
  • монтирана мощност на вентилатора ........................................................ до 15 кВт.
  • налягане на сгъстеният въздух ................................................................ 5-6 Бар.
  • степен на пречистване ............................................................................ над 99.9%
  • макс. входяща концентрация .................................................................. З0 гр./куб.м.
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET