ПРАХОУЛОВИТЕЛИ

тип джобни филтри с механично почистване и вграден вентилатор

ТДФ-Х.В

ПРИЛОЖЕНИЕ

- аспирация от сита, възли на пресипка, пълнене и разтоварване,шмиргели и дискови отрезни машини,шлайф и полирмашини,както и друго подобно прахоотделящо оборудване.

МОДЕЛИ:

 

ТДФ-4.В.                          ТДФ-6.В.                           ТДФ-8.В.                                  ТДФ-10.В.

МОДИФИКАЦИИ:

Модификация 1                 Модификация 1 /Ш/

 

/Ш/ - предпазен шумозаглушителен капак с изходяща регулируема решетка
За вътрешен монтаж, директно върху прахоотделящото оборудване, чрез основен фланец.

 Модификация 2

 

Модификация 2 /Ш/

 

За вътрешен монтаж, в близост до прахоотделящото оборудване. Свързване с него-чрез гъвкав или твърд аспирационен въздуховод.

Модификация 3, 3 /Ш/

Модификация по поръчка

    

     

Тази модификация се изработва по специална поръчка от клиента.

За всички модели са възможни комбинации от два или повече филтърни модула.

 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

  • обработван дебит .................................................................... до 2200куб.м./час
  • филтърна площ ....................................................................... 4 до 10 кв.м.
  • монтирана мощност ................................................................. 0.75-1.5 Квт.
  • степен на пречистване ............................................................. над 99.5%
  • максимална входяща концентрация на прах ............................. 50гр./куб.м.

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET