Проектирани и изградени:

  • централна аспирация към полиращи машини /за хидравлични цилиндри/ в комплект с прахоуловител
  • аспирация в шмиргелно отделение в комплект с прахоуловител
  • проектирани : - общообменна вентилация /аспирация/ към бояджийска камера
  • вентилация на сушилен тунел
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET