Галерия    
 

Аспирационно-обезпрашителна система в
шмиргелно отделение с
джобен прахоуловител
 
 

Аспирационно-обезпрашителна инсталация 
в отделение за почистване на метални
повърхности с патронен прахоуловител

 

 


Аспирационно-обезпрашителна инсталация
за фин хартиен прах
с патронен прахоуловител
 


Аспирационно-обезпрашителна инсталация
в помещение с дървообработващи машини
чрез ръкавен филтър
 
Аспирационна инсталация
към завъръчна маса
за едрогабаритни детайли
с долно засмукване.
Масата е проектирана и произведена
от "АЯКС-ПТ" ООД.
Аспирация от маса за плазмено рязане
с прахоуловител ФП-В-100И
 
 

                  

Аспирация от полиращи машини за метални изделия с прахоуловител ФП-40И

                          

Аспирация от шмиргелен участък
с автоматично регулиращи клапи и прахоуловител ТДФ-10В

                        

                        

Аспирация от маса за плазмено рязане
с прахоуловител ФП-200И, разположен извън помещението

Прахоуловители джобни ТДФ-Х.И.Н /Х.В/ с хоризонтално изваждане на филтърната касета

Прахоуловител патронен ФП-200И за улавяне на прах от негасена вар

Аспирация от полиращи дискове за метални изделия с прахоуловител ФП-Х.И

 

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET