АЯКС-ПТ ООД извършва проектиране и изграждане, самостоятелно или в партньорство с други фирми на локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.
Дейността на фирмата в това направление обхваща:
изработка и доставка на машини и съоръжения
монтаж
настройка и пускане в експлоатация на инсталациите
гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганите прахоуловители и прахоулавящи съоръжения

Запитване за продукти и услуги

    
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET