Проектирани и изградени от Аякс-ПТ ООД:

  • аспирационна инсталация в шмиргелно отделение в комплект с прахоуловител
  • аспирационна инсталация в дърводелска работилница
  • локална аспирация в кухненски блок

Проектирана от Аякс-ПТ ООД:

  • аспирация към бояджийско отделение

 

Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET