Продуктов каталог

Локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.

Вижте повече...

Прахоулавящи съоръжения за грубо пречистване

Локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.

Вижте повече...

Прахоуловители

prahouloviteli9

Локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.

Вижте повече...

Прахоулавящи съоръжения за специфични процеси

Локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.

Вижте повече...

    АЯКС-ПТ ООД извършва проектиране и изграждане, самостоятелно или в партньорство с други фирми на локални и централни аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси, пари, аерозоли, и други вредности във всички отрасли на промишлеността.
 
    Дейността на фирмата в това направление обхваща:
  • изработка и доставка на машини и съоръжения
  • монтаж
  • настройка и пускане в експлоатация на инсталациите
  • гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганите прахоуловители и прахоулавящи съоръжения
Ayaks-PT.com designed by Nachev.NET